Hea kokkuvõte finantskriisist ja majandusteadusest

Jüri Saar kirjutab vabalogis põhjaliku omnibusspostituse finantskriisist ja majandusteadusest. Seal sisalduvad viited peaksid olema piisavad igaühele, kes tahab midagi teada majandusteadlaste arvamusest finantskriisi kohta.

Omalt poolt lisame, et eelmisel aastal kirjutasime, et finantskriis majandusteaduse doktorante ega professoreid Northwesternis eriti ei huvita, siinne teadustöö on rohkem teoreetiline. Aeg on näidanud, et mõlemad väited olid mõnevõrra liialdatud. Meie kursusekaaslastest ootamatult paljud on vahepeal spetsialiseerunud makroökonoomikale (ligi kolmandik, mis on Northwesterni kohta palju). Professorite uurimustöö osas juhtis aga Vabalogi postitus meie tähelepanu sellele, et peaksime oma majas rohkem ringi vaatama.

Pikematest kirjutistest on korduvalt ja väga erineva taustaga majandusteadlaste poolt esile tõstetud Robert Gordoni uurimust Modern Macro or 1978‐era Macro More Relevant to the Understanding of the Current Economic Crisis? (PDF), mis kaardistab üllatavaltki mõistetavalt makroökonoomika mudelite arengut, täiendamist ja kasutamist.

Gordon leiab, et praeguse olukorra modelleerimiseks vajalikud mudelid olid olemas juba 1978. aastal ja nende hilisem täiendamine on neist eemaldanud mitmed elemendid, mis võimaldaks toimuvat märksa paremini mõista.

Jaga:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Buzz
  • Orkut
  • PDF

0 Responses to “Hea kokkuvõte finantskriisist ja majandusteadusest”


  • No Comments

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image