Majandusteadlaste toetusavaldus ennustusturgudele

Ajakirja Science viimases numbris avaldas hulk prominentseid majandusteadlasi (nende hulgas 3 Nobeli laureaati) toetust ennustusturgudele (prediction markets).

Mis on ennustusturg? Näide mainitud tekstist: ennusturul kaubeldav väärtpaber võib olla näiteks leping, mis maksab ühe dollari kui kandidaat X võidab käimasolevad presidendivalimised. Kui nt hetkel on selle väärtpaberi hind 53 senti, siis see tähendab, et turg usub, et kandidaadi valituks osutumise tõenäosus on 53%. Kui nüüd kellelgi on põhjust arvata, et paljud inimesed eksivad ja tegelikult on tõenäosus palju suurem, siis võib ta vabalt 10 dollarit mängu panna ja hiljem tulu saada. Nii saab turg aina täpsemat informatiooni. Erinevalt küsitlusest panevad inimesed reaalselt oma raha mängu ja seega teevad nad seda eelkõige tegelikust informatsioonist lähtudes ja ainult siis kui neil reaalselt ka mingit informatsiooni on. Aeg on näidanud, et ennustusturud on hea viis informatsiooni kogumiselt ja viimase kümnendi jooksul on neid aina rohkem kasutusele võtma hakatud (näiteid leiab Inkubaatori blogist või Wikipedia artikist).

Ennustusturud vajavad üsna hoolikat reguleerimist. Oma olemuselt on ennustusturg midagi aktsiaturu ja hasartmängu vahepealset ja seetõttu võiks potsentsiaalselt tekkida mõlemaga seotud probleeme. Lisaks võib täiesti reguleerimata ennustusturul tekkida väga halbu stiimuleid. Klassikaline näide — ennustusturul mõne poliitiku surma tõenäosuse hindamine võib potentsiaalselt olla väärtuslik informatsioon, aga see võib anda motivatsiooni mõrva sooritamiseks.

USAs liigitatakse rahaliste pakkumistega ennustusturg hasartmängu alla ja on seetõttu praktiliselt igal pool keelatud. Seetõttu on need siiani enamasti kas asutusesisesed (nt Google) või mängurahaga (nt PPX). Sellel reeglil on mõned üksikud erandid: Iowa Electronic Markets tegutseb Iowa ülikoolis seadusliku erandi alusel ja Intrade/TradeSports on registreeritud Iirimaal ja ei pea seepärast USA seadusi järgima.

Ülalmainitud majandusteadlaste toetusavaldus kutsub üles USA seadusandlust ennustusturgude osas muutma. Nad toovad välja ennustusturgudest tuleva kasu ühiskonnale, nende erinevuse hasartmängust ja teevad ettepaneku muuta väikeste panustega ja mõistlikult korraldatud ennustusturud seaduslikuks.

Pilt: tõenäosus, et mõni Euroopa riik boikoteerib Hiina olümpiamänge
Pildil: Tõenäosus, et mõni Euroopa riik boikoteerib Hiina olümpiamänge (Intrade).

Jaga:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Buzz
  • Orkut
  • PDF

0 Responses to “Majandusteadlaste toetusavaldus ennustusturgudele”


  • No Comments

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image